Propozycje zabaw i ćwiczeń dla 5-latków

25 maja 2020

Kochani, to już kolejny tydzień naszych internetowych spotkań. Przed nami bardzo ważne zbliżające się święto „Dzień Mamy”, dlatego w tym tygodniu poświęcimy wiele uwagi rodzinie. Jest to okazja do przeglądania rodzinnych albumów, miłych wspomnień, rozmów o swoich ulubionych zajęciach, zainteresowaniach. Rodzice mogą przybliżyć dziecku swoją pracę zawodową.

Temat kompleksowy: Święto mamy i taty (25-29.05.2020 r.)

1.Na początek dnia proponujemy małą rozgrzewkę. Gimnastyka.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Myjemy z tatą samochód.

Dzieci naśladują mycie samochodu i spłukiwanie go wodą z wiadra.

• Ćwiczenie wyprostne Rodzic zmęczony i rodzic wypoczęty.

Dzieci siedzą skrzyżnie, ręce trzymają na kolanach. Na hasło Rodzic zmęczony wykonują

luźny skłon tułowia w przód. Na hasło Rodzic wypoczęty – prostują tułów, głowę trzymają

prosto.

• Podskoki Froterujemy z mamą podłogę.

Dzieci rytmicznie, naprzemiennie wykonują wykroki nogami w przód.

• Ćwiczenie równowagi Rysujemy obrazek dla mamy i taty.

Dzieci stoją na jednej nodze, a drugą rysują w powietrzu dowolny obrazek. Rysują na przemian

prawą i lewą nogą.

• Ćwiczenie ożywiające Rodzinna wycieczka rowerowa.

Dzieci biegają w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan i naprzemiennym uginaniem

i prostowaniem rąk w łokciach.

• Ćwiczenie uspokajające Mama i tata.

Dzieci maszerują z rytmicznym wytupywaniem i powtarzaniem rymowanki

Mama i tata kochają nas, na słowo nas zatrzymują się i klaszczą w dłonie; Mama i tata

mają dla nas czas – na słowo czas zatrzymują się i klaszczą w dłonie.

2. Przeczytaj dziecku  wiersz J. Koczanowskiej „Mama i tata”, a następnie omów z dzieckiem jego treść.    

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

 to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

 że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 • Rodzic pyta: − Kim dla dzieci jest mama i tata?

− Za co dzieci dziękują rodzicom?

− Kto wchodzi w skład Twojej Rodziny, z ilu osób ona się składa?

– Jak ma na imię tata, mama, siostra, brat, babcia, dziadek?

− Czym zajmuje się mama, a czym tata?

− Jak ma na imię siostra lub bart, kto z Was jest starszy a kto młodszy?

− Jak spędzacie wolny czas – co lubicie robić razem?

3. Zabawa językowa „ Moi rodzice …”.

 Prosimy dziecko, aby podawało swoje skojarzenia na temat rodziny kończąc zdanie rozpoczęte przez Rodzica.

− Moi rodzice są kochani, bo…

− Pomagam rodzicom w…

− Lubię być w domu, bo…

− Z tatą najchętniej robię…

− Z mamą najchętniej robię…

– Moja mama lubi….

– Mój tata lubi…

4. Aktywne słuchanie wiersza.  Rodzic recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.

Mama i Tata to świat nasz…  (cały),

ciepły, bezpieczny, barwny…  (wspaniały),

to dobre, czułe, pomocne…   (ręce)

i kochające najmocniej…  (serce).

To są wyprawy do kraju…   (baśni),

wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi),

 loty huśtawką, prawie do…   (słońca)

oraz cierpliwość co nie ma…   (końca).

 Kochana Mamo, Kochany…   (Tato)

dzisiaj dziękować chcemy Wam…  (za to),

 że nas kochacie, że o nas…   (dbacie)

 i wszystkie psoty nam…   (wybaczacie).

5.Rodzina” – opowiadanie ilustrowane ruchem.

Do zabawy oprócz dziecka potrzebne są jeszcze dwie osoby: narrator i osoba towarzysząca dziecku w roli brata lub siostry. Przed rozpoczęciem zabawy trzeba ustalić kto jest bratem, a kto siostrą.

Brat i siostra ustawiają się na końcu pokoju (potrzeba trochę miejsca). Narrator snuje opowieść, brat i siostra ilustrują ją ruchem. Za każdym razem, gdy padnie słowo brat– osoba w tej roli robi przysiad. Kiedy pojawi się słowo siostra– osoba odgrywająca tę rolę podskakuje. Ponadto i brat i siostra, wykonują ruchy opowiadane w historii.

Pewnego dnia rodzeństwo – brat i siostra – wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swego domu i zrobili 3 kroki do przodu (przesuwają się do przodu, robiąc trzy kroki). Następnie brat zauważył ślimaka na liściu akacji i cofnął się o jeden krok. Siostra z kolei usłyszała szelest w gałązkach bzu i przesunęła się o dwa kroki w lewo. Oddzielili się od siebie. Co muszą teraz zrobić brat i siostra, żeby się spotkać? Ile kroków i w którą stronę muszą wykonać? Brat i siostra szukają rozwiązania, sprawdzają jego poprawność, a następnie narrator kontynuuje opowiadanie. Udało się! Brat z siostrą wspólnie wędrują po parku. Zrobili pięć kroków do przodu i trzy kroki w prawo. Siostra zauważyła nadchodzącą babcię i zrobiła jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do niej, ale szedł inną drogą, więc wykonał dwa kroki w lewo i kolejne dwa kroki do przodu… Narrator kontynuuje opowieść w podobny sposób tak długo aż brat i siostra nie dotrą do wyznaczonego przez narratora celu.

6.Układanie kompozycji płaskich z figur geometrycznych

* Rodzic przygotowuje mozaikę geometryczną bądź sam wycina po kilkanaście różnej wielkości, różnego koloru figury geometryczne, tj. koło, trójkąt, prostokąt i kwadrat oraz kartoniki z liczbą. Pyta dziecko: – Co to jest (dziecko odpowie, że figury geometryczne).

Przypomnijcie sobie figury geometryczne i spróbujcie rozwiązać zagadki. Rodzic prezentuje dziecku cztery podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. Następnie czyta zagadki, a dziecko po każdej zagadce wskazuje figurę, która jest rozwiązaniem.

Ta piramida mała

trzy boki i trzy rogi miała. (trójkąt)

Cztery rogi, cztery kąty, boki cztery też.

Długie dwa, krótkie dwa, ta figura to właśnie ja. (prostokąt)

Ma kąty – choć to nie jest pokój.

Ma rogi – choć to nie jest krowa.

Złóż patyczki równe cztery

i figura już gotowa. (kwadrat)

Ma je rower, ma samochód, we wrotkach jest też.

Jaka to figura? Może już to wiesz? (koło)

Następnie Rodzic mówi dziecku, że z tych figur wspólnie będą układać różne obrazki, ale zanim do tego przystąpią najpierw niech dziecko wysłucha wiersza „Pajacyk” M. Platy:

„Hop – rączki w górę,

Hop – rączki w dół.

Co to za dziwny, skaczący stwór?

Jest koło, kwadrat,

Prostokąt jest śliczny.

To nasz pajacyk geometryczny.

Głowa okrągła jest jak piłeczka

A na tej głowie trójkątna czapeczka.

Kwadrat to brzuszek,

Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek.

Nogi pajaca – prostokąciki,

Na niech z kwadratów małe buciki.

Figur przeróżnych ułóż kilka

I już jest pajacyk, co skacze jak piłka.”

*Rodzic pyta:

– Jakie figury geometryczne wystąpiły w wierszu?

– Co powstało z figur geometrycznych?

– Z jakiej figury geometrycznej pajacyk miał głowę, czapkę, brzuszek, oczy, nosek, nogi i buciki?

*Dorosły prosi by dziecko ułożyło z figur geometrycznych, które ma przed sobą takiego samego pajacyka jak w wierszu. Po wykonaniu zadania dziecko na prośbę rodzica przelicza ilość figur wykorzystanych w swoim pajacyku, podaje kolory.

*Następnie dorosły zwraca się do dziecka: – A teraz będziesz artystą, który musi ułożyć dowolną kompozycję z figur geometrycznych (dziecko układa figury na stoliku). Rodzic mówi: – Pokażę ci moją kompozycję (układa domek zbudowany z dwóch trójkątów i dwóch kwadratów). Zadaje pytania:

* Z ilu figur każdego kształtu ułożony jest mój domek?

Dziecko podaje propozycje a następnie przystępuje do układania swojej kompozycji. Rodzic prosi by dziecko policzyło figury w swojej kompozycji i określiło jakie to figury.

7.Mama i dzieci – ćwiczenia ortofoniczne.

Dziecko naśladuje rodzica, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas opowiadania:

 Ja jestem mamą, a wy moimi dziećmi. Jestem mamą żabką, wołam swoje dzieci: kum, kum, kum – dzieci podskakują i odpowiadają: kum, kum, kum;

Jestem mamą pszczołą i wołam swoje dzieci: bzzz – dzieci biegają, machają dłońmi i odpowiadają: bzz;

 Jestem mamą bocianicą i wołam swoje dzieci: kle, kle, kle – dzieci chodzą z wysoko podniesionymi kolanami i odpowiadają: kle, kle, kle;

Jestem mamą myszką i wołam swoje dzieci: pi pi pi – dzieci czworakują i odpowiadają: pi pi pi; Jestem mamą dzieci i wołam dzieci: Gdzie jesteście? A wy tu jesteście! A kuku! Po tych słowach dzieci uciekają, rodzic biegnie za nimi, kogo dotknie, ten odpowiada: a kuku.

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według K. Wlaźnik

1 . Marsz po pokoju w wysokim wspięciu na palcach, dziecko dostaje szarfę (wstążkę, apaszkę). Na umówiony sygnał biega po pokoju na drugi sygnał zatrzymuje się nieruchomo.

2. Klęk, szarfa przed dzieckiem na podłodze. Chwytamy za końce oburącz i odsuwamy szarfę jak najdalej do przodu i  przysuwamy do siebie.

3. Po przeciwnych stronach pokoju wyznaczamy linie. Dziecko kładzie całe dłonie na podłodze, kolana swobodnie ugięte , na sygnał czworakuje jak najszybciej do drugiej linii.

4. Chodzimy po pokoju i podrzucamy szarfy w górę, starając się je złapać.

5. Szarfa na podłodze, podnosimy palcami stopy i podajemy do ręki przed sobą, podnosząc wysoko kolano,  i za sobą, uginając i skręcając nogę w tył.

6.  Kładziemy szarfę na podłodze, stajemy przed szarfą na sygnał przeskakujemy obunóż  przodem i tyłem oraz bokiem.

7. Szarfę kładziemy przed sobą, palce stóp kładziemy na początku szarfy i staramy się ją zebrać palcami tak, żeby nie było jej widać- schowa się pod pięty.

8. W siadzie skulnym podpartym podnosimy leżącą przed nami szarfę palcami stopy i podnosimy ją w górę (pupa cały czas przyklejona do podłogi, ręce z tyłu), i puszczamy. Powtarzamy ćwiczenie po kilka  razy prawą i  lewą stopą

11. Szarfa na podłodze, maszerujemy na palcach na piętach, na zewnętrznych krawędziach stóp wokół szarfy. Pamiętamy o zmianach kierunku marszu, oraz oddychaniu (wciągamy nosem, wydychamy ustami)

12.Dziecko trzyma szarfę oburącz za końce, na polecenie przechodzi przez szarfę (szarfa w dole) jedną, potem drugą nogą. Przesuwając szarfę za plecami, wznoszą ją lekko z tyłu. To samo robimy z powrotem.

13. Ćwiczenie uspokajające.  Leżenie tyłem szarfa na brzuchu i spokojnie oddychamy.    

9. Wspólna zabawa przy piosence „Dziękuję mamo! dziękuję tato!”

Posłuchajcie pięknej piosenki „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato”. Zastanówcie się, za co Wy kochacie swoich rodziców, bo wiem, że kochacie ich bardzo mocno. Odpowiedzcie, czy była to piosenka wesoła czy smutna, wolna czy szybka, z ilu składa się zwrotek. Spróbujcie naśladować ruchem tekst i zaśpiewać refren piosenki. Zaproście rodziców do wspólnej zabawy.

1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi.
Ja mogę na Was liczyć, wiem, ze mi pomożecie.
Najlepszych mam rodziców na całym świecie.

Ref.: Dziękuję Mamo, dziękuje Tato
Za każdą zimę, za każde lato.
Za to, że macie dla mnie czas,
Bardzo Kocham Was / bis

2. A najpiękniejsze chwile są kiedy mnie tulicie,
Dajecie mi buziaki, idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić, jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu, będziecie w mej pamięci!

Ref.:  Dziękuję Mamo, dziękuje Tato,…..

 *„Rodzinny portret” – zabawa pobudzająco-hamująca. Spacerujcie po dywanie przy dźwiękach piosenki. W czasie przerwy w muzyce zapozujcie do portretu – wymyślcie ustawienie. Do wspólnego zdjęcia ustawiają się wszyscy domownicy- pozuje cała rodzina do fotografii. Zachęcam do robienia dowolnych pozycji i układów.

10.„Gimnastyka buzi i języka” B. Gawrońska – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

Rodzic czyta wiersz i demonstruje ćwiczenia buzi i języka Wy powtarzacie je:

Mama, tata, oraz dzieci 

Dotykanie na zmianę końcem języka górnych i dolnych zębów.

To rodzina cała. 

Rysowanie końcem języka koła przy zamkniętych wargach.

Buziak dla mamy, buziak dla taty.  

Posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę.

Zabawa to wspaniała.  

Na wydechu dzieci mówią „aaaaaach”.      

11.„Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku. Rodzic rozkłada kartki starej gazety w niewielkiej odległości jedna od drugiej. Na hasło: Dzieci do domu! przeskakujcie obunóż z jednej kartki na drugą. 

12.,,Kwiaty dla mamy i taty”- praca plastyczna techniką origami. https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0&feature=share&fbclid=IwAR0WsoAE2z7Ls8cvKj2Et_BmojthRnbslSnZQCUBtAtRQKqh_35iYvIES-E

Do wykonania pracy będą nam potrzebne: koła różnej wielkości wycięte z papieru kolorowego, klej, kartka biała lub kolorowa formatu A4, nożyczki, zielony papier, kawałek wstążeczki. 

 Na początku pokaż dziecku jak będzie wglądała praca, którą będzie wykonywało (wspólnie obejrzyjcie filmik z instrukcją). Zapytaj, jakie narzędzia potrzebne będą do wykonania pracy. Niech dziecko wybierze i określi kolory kartek, jakimi będzie się posługiwało. 

Można zrobić dwie prace – jedną dla mamy, drugą dla taty. 

Przebieg pracy plastycznej : 1. Dziecko siada przy stole, na którym przygotowane są koła w różnych kolorach i o różnych wielkościach. 2. Składanie kółek na pół i przyklejanie ich tylko jedną połową do papieru według własnego projektu. 3. Wycinanie łodyg i liści z zielonego papieru i przyklejanie je na kartkę. 

13.Zabawa dydaktyczna „Tak czy nie?”

Dziecko porusza się w rytmie wystukiwanym przez rodzica np. uderzanie łyżka o łyżkę, wystukiwanie rytmu o blat stołu, itp. Podczas przerwy w grze rodzic opisuje sytuacje przedstawiające różne sposoby zachowania się dzieci wobec rodziców. Jeśli zachowania są właściwe – dziecko klaszcze w ręce, jeśli nie przykuca i uderza rękami o podłogę.

Przykłady:

  • Ania pomaga mamie w przygotowaniu śniadania.
  • Ola nie słucha gdy mama prosi ją o ubranie się.
  • Tomek pomaga tacie nieść zakupy.
  • Stefek nie sprząta zabawek w swoim pokoju.
  • Kasia zawsze słucha swojej mamy i taty.
  • Zosia często kłóci się z młodszą siostrą.

I jeszcze trochę angielskiego:

Propozycje zabaw i ćwiczeń dla 4-latkówPropozycje zabaw i ćwiczeń dla 6-latków