O nas

czyli o przedszkolu
 • Rok szkolny 2017/2018

  Do Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 307 dzieci i jest 13 oddziałów.

  „Żyj z przyrodą w zgodzie,
  odsuń od niej zło!
  I pamiętaj co dzień,
  żeby chronić ją”

  Wiktor Lelewa

   

  Zadania w planie rocznym „Mali ekolodzy przyrodę kochają i jej pomagają”

  • kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody
  • uświadamianie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego

  Rozwijane są zainteresowania dzieci:

  • muzyczne „Bawimy się przy muzyce”, „Muzyka i ruch”- aerobik
  • plastyczne „Mali artyści”, „Mały plastyk”
  • badawcze „Mali odkrywcy”
  • przyrodnicze „Mali przyrodnicy”

  Projekty edukacyjne:

  • „Przedszkolak w świecie emocji”
  • „Przedszkolak w świecie wartości”
  • „Z Franklinem w świat literatury dziecięcej”

  Codzienne imprezy, wydarzenia i uroczystości zamieszczane są w zakładce aktualności.

 • Koncepcja pracy przedszkola

  Charakterystyka przedszkola
  Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17. 00. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie – 8.00 – 13.00. Pozostały czas przebywania dzieci w palcówce jest odpłatny – 1 zł za godzinę ponad podstawę programową (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827).
 • STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
  im. MISIA USZATKA
  W PILAWIE

  Tekst jednolity został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14 listopada 2011r.
   
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. MISIA USZATKA W PILAWIE

  Klauzula zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)