OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

 • OptymistyczOptymistyczne Przedszkolene Przedszkole

 • ,,Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe
  i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”

  — Alan Loy McGinnis
 •  

  W 2015 roku nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu  OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE autorstwa Pań Mirelii Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej.

  Według założeń tego programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka. Optymistyczne dzieci to szczęśliwi przyszli obywatele naszego kraju. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

  Optymistyczne przedszkole ma siedem znaków szczególnych, jak tęcza: 

  Kolor czerwony – najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne…

    Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania.

   Kolor żółty – sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami. 

   Kolor zielony – coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci.

    Kolor niebieski – optymistyczni rodzice. Przedszkole prowadzi Klub Rodziców.

    Kolor granatowy – optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania

  Kolor fioletowy – promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, np. przedszkole publikuje swoje osiągnięcia na stronie internetowej i w prasie.

  ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  Program „Optymistyczne Przedszkole” oparty jest na idei głoszonej przez amerykańskiego profesora psychologii Martina E. P. Seligmana. Jego badania nad depresją doprowadziły go do wniosku, że staje się ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz młodszych roczników. Dlatego też zaproponował program, który może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności.

  GŁÓWNA MYŚL AUTOREK PROGRAMU I JEGO PRZESŁANIE:

  Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi,
  niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. że będą zdolne do współpracy,
  uprzejme, szczere i współczujące, że ich życie będzie bogate wewnętrznie.
  Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych
  przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. że będą optymistami”.

  Zapraszamy do Galerii naszych codziennych zajęć.