• Witamy w Przedszkolu im. Misia Uszatka! Nowoczesna edukacja przedszkolna dla Twojego dziecka! ZAPRASZAMY Nauka i zabawa Ciekawy program nauczania oraz nowoczesne zaplecze dydaktyczne ZAPISZ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA Świetna atmosfera i przyjazne miejsce dla każdego dziecka!
 • Jak zapisać dziecko do przedszkola?

  Link jest aktywny w okresie rozpoczęcia naboru dzieci do przedszkola
 • Witamy w Przedszkolu im. Misia Uszatka

  Przedszkole Samorządowe w Pilawie im. Misia Uszatka mieści się przy ul. Wojska Polskiego 4. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa. Nasze przedszkole liczy 10 oddziałów, czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach 6.00-17.00

  Nasze priorytety w przedszkolu to:

   

  • Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka

   a także przestrzeganie przez rodziców i prawnych opiekunów, ustalonych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

  • Zapewnienie wszystkim dzieciom i ich rodzicom akceptacji i szacunku
  • Ochrona i poszanowanie praw dziecka i jego godności osobistej
  • Zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności, zainteresowań i zdolności na miarę potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • W roku szk. 2015/2016 praca wychowawczo-dydaktyczna ukierunkowana jest na rozbudzenie u dzieci poczucia przynależności narodowej oraz znajomości kultury i historii swojego miasta i regionu. Przez nauczycieli został opracowany program „Moje miasto, mój kraj”. Chcemy kształtować u dzieci przywiązanie do swojej miejscowości, regionu i ziemi ojczystej. W realizacji programu wspierać nas będą rodzice, którzy pomogą nam w urządzaniu kącików regionalnych.

  „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska. Będziemy dzieci wprowadzać w świat literatury, budzić zaciekawienia książką, kształtować nawyki czytelnicze, dbania o książki i ich szanowanie. Wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilawie opracowano projekt „ Bajkowe cztery pory roku”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa poprzez zabawę oraz rozwijanie zainteresowań i twórczości dziecięcej poprzez poznawanie i ilustrowanie bajek i baśni. Przez cały rok będziemy zapraszać do czytania książek przedstawicieli różnych zawodów.

  W przedszkolu jest wdrażany program „ Optymistyczne Przedszkole”

  Przyjaciela misia mamy,
  Wszyscy bardzo go kochamy,
  On nam świat poznać pomoże,
  Zawsze jest w dobrym humorze (…)

  Słowa hymnu naszego przedszkola mówią niewtajemniczonym dlaczego to właśnie Miś Uszatek jest patronem naszej placówki. Otóż Miś Uszatek to bardzo lubiany przez dzieci bohater utworów Czesława Janczarskiego. Ponadto miś kojarzy się każdemu z nas z bezpieczeństwem, dobrocią, kimś do kogo można się przytulić. I takie jest nasze przedszkole: bezpieczne, przyjazne dzieciom, otwarte na ich potrzeby. Rodzice mogą tu liczyć na system wsparcia i stałego doradztwa w sprawach dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych swoich dzieci.
  Od września 2012r. posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie umożliwiające realizację zadań statutowych. Budynek jest nowy i zmodernizowany, sale zajęć są funkcjonalnie urządzone.
  Naszym celem jest wspólne działanie dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci. Zależy nam, by przedszkolaki były pogodne, radosne, otwarte na innych ludzi. Kształtowanie ich wrażliwości jest dla nas równie ważne jak nauka języków obcych.
  Jeśli szukasz miejsca, które zapewni Twojemu dziecku dobre wspomnienia – trafiłeś pod dobry adres.
  • Tyle dzieci uczęszcza do przedszkola

   Od września 2012r. posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie umożliwiające realizację zadań statutowych. Budynek jest nowy i zmodernizowany, sale zajęć są funkcjonalnie urządzone.

  • h
   Tyle godzin

   jest średnio otwarte przedszkole w miesiącu

  • %
   Takie jest zadowolenie rodziców

   i ciągle rośnie 🙂

  • Tyle posiłków

   przygotowujemy rocznie dla naszych dzieci

 • Grupy przedszkolne

  Parę słów o nas
 • W naszym przedszkolu jest 10 oddziałów: 2 – 3 latków, 3- 4 latków, 3 – 5 latków, 2 – 6 latków.

 • Każdy oddział przedszkolny powierzony jest opiece dwóch nauczycieli, zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym  czasu pracy oddziału. Przedszkole posiada nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, wyposażony w sprzęt sportowo–rekreacyjny, zaspokajający potrzeby ruchowe dzieci.
 • Nasze przedszkolaki są radosne, uśmiechnięte, są ciekawe poznawczo, kreatywne i chętnie podejmują nowe wyzwania. Przedszkole współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy wychowankom. Bierzemy udział w przeglądach, konkursach urządzanych przez różne placówki oświatowe i organizacje.

  Cenimy sobie efektywną współpracę z rodzicami naszych wychowanków poprzez: zajęcia otwarte, spotkania ze specjalistami, zebrania grupowe i  konsultacje indywidualne, uroczystości. Wspiera nas prężnie Rada Rodziców przy współudziale, której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe.

  Tradycją naszego przedszkola są uroczystości o charakterze przedszkolnym, rodzinnym, wynikające z kalendarza świąt, integrujące członków wspólnoty przedszkolnej, środowiska rodzinnego i lokalnego:
  • Pasowanie na Przedszkolaka, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, andrzejki, Dzień Pluszowego Misia, Powitanie Wiosny i inne ustalone w każdym oddziale
  • festyny rodzinne
  • konkursy rodzinne
  • wycieczki przybliżające piękno miasta i regionu
  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i artystami

  • Oodział I
   • 3-latki
    Wiek dzieci
   • 25
    Liczba dzieci
  • Oddział II
   • 3-latki
    Wiek dzieci
   • 25
    Liczba dzieci
  • Oddział III
   • 4-latki
    Wiek dzieci
   • 23
    Liczba dzieci
  • Oddział IV
   • 4-latki
    Wiek dzieci
   • 24
    Liczba dzieci
  • Oodział V
   • 6-latki
    Wiek dzieci
   • 20
    Liczba dzieci
  • Oddział VI
   • 5-latki
    Wiek dzieci
   • 25
    Liczba dzieci
  • Oddział VII
   • 3-4 latki
    Wiek dzieci
   • 22
    Liczba dzieci
  • Oddział VIII
   • 6-latki
    Wiek dzieci
   • 21
    Liczba dzieci
  • Oodział IX
   • 5-latki
    Wiek dzieci
   • 25
    Liczba dzieci
  • Oddział X
   • 5-latki
    Wiek dzieci
   • 24
    Liczba dzieci
 • Co oferujemy? Co zapewniamy?

  Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem
  To, czego nie zrobimy dla dzieci,
  Dla wychowania przedszkolnego,
  Nie zrobimy już nigdy…,
  Stymulowanie rozwoju dziecka
  Jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…

  — Doc. dr Maria Kielan
  • Opieka w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 17.00 oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy
  • Bezpieczne warunki przebywania
  • Atrakcyjne pomoce dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka
  • Warunki sprzyjające wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi dziecka
  • Ciepła, rodzinną atmosferę
  • Nauka i zabawa

   Atrakcyjne pomoce dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka

  • Posiłki

   Posiłki urozmaicone, domowe, za niewielką opłatą

  • Informacja

   Rzetelna informację o postępach i niepowodzeniach dziecka

  • Opieka

   Wykwalifikowana, doświadczoną kadrę pedagogiczną, stosującą różnorodne formy i metody pracy z dzieckiem

 • Zobacz więcej zdjęć w galerii!

 • Poznaj naszą kadrę

  wykwalifikowaną, z doświadczeniem i kompetencjami
 • W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 • Jest 13 nauczycieli – ich stopnie awansu zawodowego:
  • kontraktowy – 3 osoby
  • mianowany   – 4 osoby
  • dyplomowany – 6 osób

  Do prac  administracji i obsługi zatrudnionych jest 12 osób.

 • Kontakt

  Nasz adres i dane kontaktowe
  • Adres korespondencyjny:

   Przedszkole Samorządowe w Pilawie im. Misia Uszatka
   ul. Wojska Polskiego 4
   08-440 Pilawa

  • Telefon & E-mail:

   Tel: 25 685-61-35
   Fax: 25 685-61-35
   przedszkole_pilawa@onet.pl

  • Godziny otwarcia:

   Poniedziałek – Piątek
   6.00 – 17.00