Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu dzieci 5-letnie, pod opieką swoich pań: p. A. Płóciennik, p. K. Balas, p. E. Mazek, p. E. Kędziorek, przygotowały krótki występ artystyczny w podziękowaniu za cierpliwość, troskę i ogromne serce wkładane w wychowanie i opiekę wszystkich przedszkolaków.

Anna Płóciennik

Projekt edukacyjny „Z Franklinem w świat dziecięcych emocji” Gr. VIIMiędzynarodowy Projekt „Z kulturą mi do twarzy” Gr. VI, XIII