Wizyta strażaka w grupie III i IV

28 września 2020

Dnia 28 września do 6-latków z grupy III i IV zawitał wyjątkowy gość, strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, a prywatnie wujek Jagody z grupy III. Tematem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy strażaka oraz działań Straży Pożarnej w ramach realizowanego projektu „Poznajemy zawody naszych bliskich”.

Gość w prosty i ciekawy sposób przybliżył przedszkolakom specyfikę  pracy strażaka, równocześnie prezentując jego strój i podręczny sprzęt. W czasie prelekcji dzieci zostały zapoznane z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru i innych niebezpiecznych zdarzeń.  Przypomniano i utrwalono również numery alarmowe. Wizyta pogłębiła i utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Przedszkolaki z wielką radością chciały przymierzyć hełm oraz pokonać sprawnościowy tor przeszkód, aby chociaż przez chwilę poczuć się jak strażak. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem oraz wręczeniem strażakowi pamiątkowych laurek wykonanych przez dzieci.

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi za przybycie i zaprezentowanie specyfiki pracy strażaka.

Katarzyna Gac-Jacak

Projekt edukacyjny „Bezpieczny 5-latek”Jesienna wyprawa do lasu gr. III i IV