Projekt edukacyjny "Bezpieczny 5-latek"

23 września 2020

W roku szkolnym 2020/2021 w grupach dzieci 5-letnich będzie prowadzony projekt edukacyjny „Bezpieczny 5-latek”,  którego celami szczegółowymi będzie:

  • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drodze, jezdni, skrzyżowaniu w drodze do przedszkola,
  • kształtowanie nawyku dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji,
  • wdrażanie do aktywnego, bezpiecznego uczestnictwa w życiu grupy, przedszkola,
  • wdrażanie do zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
  • poznanie telefonów alarmowych,
  • spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, strażnikiem ochrony kolei, pracownikiem opieki społecznej, psychologiem.

Pierwszym etapem projekt było spotkanie z policjantem, który  omówił zasady poruszania się na drodze i  skrzyżowaniu w drodze do przedszkola. Udzielił również instruktarzy, jak bezpiecznie przejść przez pasy.

Dziękujemy panu Sebastianowi Tomaszewskiemu za bardzo ważną lekcję i poświęcony czas.

Przedszkolaki z grup VIII, XI, XIII.

„Witamy Jesień poezją”Wizyta strażaka w grupie III i IV