"Wiosenne czytanie"

13 kwietnia 2016

Przedszkolaki powitają wiosnę pod hasłem „ Wiosenne czytanie”. Dzieci będą odwiedzać zakłady pracy i słuchać czytania utworów o tematyce wiosennej przez przedstawicieli różnych zawodów.

W przedszkolu powitano wiosnę z Panią dyrektor Jadwigą Polak, która zapoznała dzieci z wierszem J. Brzechwy „ Przyjście wiosny” oraz życzyła wszystkim bezpiecznych zabaw i zachęcała do korzystania ze świeżego, wiosennego powietrza.

 

„Bajkowe cztery pory roku” – Wiosna„Wiosenne czytanie”