Światowy Dzień Wody

22 marca 2022

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Dzieci z grupy X i XI również przyłączyły się do świętowania. Dowiedziały się jak wygląda obieg wody w przyrodzie oraz poznały jej różne właściwości. Podczas zabaw badawczych dowiedziały się jak ważna pełni rolę oraz o konieczności oszczędzania tego życiodajnego płynu.

Katarzyna Balas

Dzień Kolorowej skarpetkiZakładamy hodowlę – grupa V