Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia 2022

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej
i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.  W grupie XII obchodziliśmy je w poniedziałek. Tego dnia na znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia dla osób z autyzmem
przedszkolaki wraz z paniami założyły ubrania w kolorze niebieskim – kolorze nadziei.W grupie odbyły się rozmowy, pogadanki na temat autyzmu. W tematykę wprowadził dzieci film „Amazing Things Happen”, który miał na celu podnieść świadomość dzieci, budować zrozumienie i akceptację nad innością ludzi autystycznych.

Magdalena Trybuch

Spotkanie z ogrodnikiem – dzieci 4-letnieProtokół Komisji Rekrutacyjnej