Spotkanie z leśnikiem

13 czerwca 2018

Dnia 13 czerwca odbyło się spotkanie z leśnikiem, w którym brały udział dzieci 6 letnie. Miało ono na celu przybliżenie dzieciom zawodu leśnika, utrwalenie wiadomości dotyczących roślinności i zwierząt mieszkających w lesie. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania w lesie, utrzymania porządku i unikaniu kontaktu z dzikimi zwierzętami. Dzieci otrzymały sadzonki drzew iglastych do posadzenia w domu. Punktem kulminacyjnym spotkania było posadzenie na placu przedszkolnym dębu z okazji Odzyskania Niepodległości. Dzieci zobowiązały się dbać o posadzone drzewo.

Dziękujemy Panu Leśnikowi za spotkanie.

  Małgorzata Łączyńska

Wycieczka do Twórczej Zagrody gr. IX i XIIIPokaz sztuk walki