"Przyjaciele ziemi" - zajęcia w grupach 6-latków

8 października 2021

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”. W ramach projektu 6-latki uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju poświęcone zagadnieniu ograniczenia zużycia energii i wody oraz zmniejszania ilości odpadów oraz ich segregacja.

Małgorzata Łączyńska

Projekt edukacyjny „Z Pyzą na polskich dróżkach” Gr. XII,,Z Pyzą na polskich dróżkach” Gr. XII