Protokół Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/2024

4 kwietnia 2023
Zapisz dziecko do przedszkolaProtokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej