Pismo do rodziców dotyczące zdalnego nauczania

30 marca 2020
Szanowni Państwo! Zamieszczamy komunikat do rodziców i uczniów otrzymany z Kuratorium Oświaty w WarszawieProtokół Komisji Rekrutacyjnej