Optymistyczny Sejm

17 listopada 2015

Realizując program Optymistyczne Przedszkolne, nasze starszaki  17 listopada  2015 roku, uczestniczyły w pierwszej sejmowej debacie na temat „O zachowaniu się dzieci w przedszkolu”. Dzieci wcieliły się w role posłanek i posłów, każdy mógł zabrać głos na temat prawidłowego zachowania się w przedszkolu. Uroczystości towarzyszyła atmosfera powagi. Marszałek sejmu czuwał nam porządkiem obrad sejmu.

Sejm stworzył „Ustawę o dobrym zachowaniu się w przedszkolu”, którą przyjęto większością głosów. Po zatwierdzeniu ustawy została ona przekazana do wiadomości wszystkim przedszkolakom, rodzicom i personelowi przedszkola.

Ustawa zawiera zbiór przepisów określających, jak należy zachowywać się w przedszkolu, a czego nie wolno w nim robić.

Przedstawienie pt. „Rachunki Leśnego Dziadka”„Bajkowe cztery pory roku”