,,Konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”

7 listopada 2022

Wiadomo nie od dziś, że naszym przedszkolakom bardzo zależy na środowisku i na miarę swoich możliwości pragną chronić naszą Planetę. Przejawia się to w każdych codziennych działaniach mających na celu ograniczanie nadmiernej eksploatacji naszej Planety oraz uczeniu się, w jaki sposób jej pomagać. Przedszkolaki starają się nieść przykład i uświadamiać o tym innych. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach oraz akcjach propagujących ekologię itym razem nie mogło być inaczej. Wzwiązku, z czym podjęły się udziału w konkursie popularyzującym wiedzę o gospodarce cyrkularnej (GOZ). W ramach konkursu w różnych formach miały możliwość dowiedzieć się, czym jest GOZ i jakie zastosowanie ma w naszym życiu. W trakcie przeprowadzonych różnorodnych działań dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o środowisku i ekologii a przede wszystkim dzieliły się zdobytą wiedzą z innymi poprzez:

– tworzenie plakatów

– kolportaż ulotek

– odzyskiwanie i przerabianie odpadów zmieniając ich zastosowanie

– ograniczanie zużycia wody i energii

– niesienia przykładu innym poprzez własne postępowanie i właściwe wybory.

Rozbudziły w sobie i innych świadomość dotyczącą wagi naszych wyborów i zachowań. Dowiedziały się, że każdy nasz ruch ma ogromny wpływ na otaczającą nas naturę, dlatego ważne jest byśmy podejmowali przemyślane wybory pozytywnie wpływające na nasze otoczenie. Konkurs obejmował działania na przestrzeni czasu od stycznia do października włącznie.  W przedszkolu zostały przeprowadzone następujące działania, które można było śledzić w aktualnościach na stronie internetowej przedszkola, tablicach informacyjnych, gazetkach oraz fotorelacjach na wyświetlaczu w szatni przedszkolnej. Poniżej dla przypomnienia wykaz zrealizowanych działań:

  • Instalacja fotowoltaiczna na budynku przedszkolnym celem zmniejszenia zużycia energii
  • Zajęcia edukacyjne:

– Światowy Dzień Ziemi

– Światowy Dzień Wody

– Światowy Dzień Recyklingu

– Dzień Drzewa

– Dzień Dyni

– Dzień Marchewki

– Dzień Jabłka

– Dzień Jeża

– Dzień bez samochodu

  • Projekty i programy edukacyjne

– Czyste powietrze wokół nas

– Jestem małym przyjacielem przyrody

– Przedszkole Zrównoważonego Rozwoju

  • Oglądanie filmów i prezentacji multimedialnych

–  ,,Paxi – cykl hydrologiczny”

– ,,Krążenie wody w przyrodzie”

– ,,Woda wokół nas”

– ,,Badacz wody- program edukacyjny”

– ,,Segregacja śmieci- recykling odpadów”

– ,,Jak oszczędzać zasoby ziemi?”

– ,,Jak dbać o środowisko?”

– ,,Książę i smog”

– ,,Lekcja ekologii”

– ,,Dzień Ziemi- Edukredka”

– ,,Wędrówki Skrzata Borówki- las mieszany, park, łąka, staw”

  • Zabawy badawcze i doświadczenia

– Zanieczyszczenie wody i powietrza- dyfuzja

– Zanieczyszczenie i odzyskiwanie wody- foltracja

– Zbiórka śniegu- obieg wody

– Wiatraki, wiatromierze- siła wiatru

– Balony- gazy w atmosferze

  • Wycieczki edukacyjne

– Zagroda alpak

– Nadleśnictwo Celestynów

– Park, las, łąka

  • Konkursy (organizacja i udział)

– Ekologiczna ozdoba świateczna

– Zabawka ekologiczna

  • Spotkania z ekspertem

– Leśniczy

– Ogrodnik

– Stomatolog

– Kucharka

  • Organizacja imprez proekologicznych

– Ekologiczny spektakl dla dzieci w wykonaniu nauczycieli ,,Czerwony Kapturek” o zachowaniu czystości w lesie

– zawody sportowe ,,Spartakiada” propagujące aktywny styl życia

  • Akcje

– segregacja odpadów ,,Sprzątamy naszą okolicę”

– zbiórka zużytych baterii

– zbiórka makulatury

– zbiórka plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnych dzieci

– zbiórka zużytych tuszy do drukarki ,,Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki”

– zbiórka starych kredek do odzyskania dla dzieci ,,Kolorowe kredki – wielki kredkowy Recykling”

Teatrzyk pt. ,,Zuzia w krainie dobroci”11 listopada Święto Niepodległości