Zabawy dowolne dzieci, działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym, gry planszowe, układanki, rozwijanie zainteresowań dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości. Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne dzieci, działania nauczycielki o charakterze stymulującym i obserwacyjnym, gry planszowe, układanki, rozwijanie zainteresowań dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości. Rozchodzenie się dzieci.